Woon met een gerust hart in Vlaanderen

"Een eigen huis, een plek onder de zon..." Jaren nadat René Froger ons zijn klassieke nummer in 1988 bracht, blijft de baksteen de Vlaming bekoren. Op administratief en wettelijk vlak, is er de afgelopen 35 jaar natuurlijk heel veel veranderd. Wonen In Vlaanderen helpt je wegwijs in de soms verwarrende wereld van attesten, certificaten en alle rechten en plichten. Of je nu (ver)bouwplannen hebt, of je jouw woning te koop wil zetten, wij hebben alle verplichte stappen en belangrijke informatie op een rijtje gezet.

Alle attesten en certificaten in een notendop

Afhankelijk van jouw situatie, zal je bepaalde attesten en certificaten nodig hebben. Alles wat verplicht is, vind je per situatie op onze website terug, zodat je zeker niks vergeet. Sommige verplichte attesten zullen uiteraard niet van toepassing zijn op jouw situatie, maar die kan je dan gewoon skippen. Daarnaast hebben we ook alle bestaande nuttige links verzameld per thema, zodat je in onmiddellijk al bepaalde opzoekingen of aanvragen kan verrichten.

Bouwen, verbouwen of verkopen in Vlaanderen

Het kan een hele opgave lijken om er vandaag aan te beginnen, maar wees gerust: als je van plan bent om te bouwen, verbouwen of jouw woning te verkopen, hoef je enkel de stappen te volgen. Voorzie wel voldoende tijd, want de duur voor het verkijgen van sommige certificaten of attesten is afhankelijk van de capaciteit (zoals bv het asbestattest of aanvragen bij de gemeente).

Gratis opzoekingen en uittreksels

Er zijn heel wat zaken die helemaal gratis zijn, zoals opzoekingen van het pand in de lijst beschermde monumenten, in de inventaris onroerend erfgoed of op de kaart over overstromingsgevoeligheid. Zelfs het kadastraal uittreksel kan gratis opgevraagd worden, mits dit digitaal gebeurt. Als je verkiest om het via de post te ontvangen, kost het € 20.

Conformiteitsattest stookolietank vanaf € 95

Andere attesten of certificaten hangen af van jouw situatie. Over een conformiteitsattest voor een stookolietank beschik je in principe al als je alle verplichte keuringen nauwzettend opgevolgd hebt. De notaris zal je in elk geval vragen om een geldig attest voor te leggen. Als je niet over een geldig attest beschikt, zal je er dus een moeten laten opstellen. Reken op een kost tussen de € 95 en € 160.

Bodemattest vanaf € 50

Ook zonder een geldig bodemattest kan er geen compromis getekend worden. Het goeie nieuws is dat de meeste eigenaars al over een bodemattest beschikken, waarvan de geldigheidsduur onbeperkt is. Enkel als het gaat over een risicogrond is het attest 1 jaar geldig en zal je dus een nieuw attest moeten aanvragen. De kostprijs hiervan ligt vast op € 50.

Asbestattest vanaf € 400

Een asbestattest moet je enkel laten opmaken als de woning dateert van voor bouwjaar 2001. De prijs schommelt tussen € 400 en € 900. Je moet dit attest natuurlijk niet laten opstellen als je nog over een geldig attest beschikt. De geldigheidsduur is 10 jaar.

Postinterventiedossier vanaf € 400

Het postinterventiedossier of PID moet enkel verplicht voorgelegd worden voor een woning waarvan de bouw of de verbouwing dateert van na 1 mei 2001. Het PID hoort bij een gebouw gedurende de hele levensduur van het gebouw. In principe zou je hierover moeten beschikken. Als dat niet het geval zal je een PID moeten laten opstellen door bv een architect. De prijs varieert tussen € 400 en € 1000.

EPC certificaat vanaf € 90

Er zal je ook gevraagd worden om een geldig EPC certificaat of energiecertificaat voor te leggen. Zo'n attest is 10 jaar geldig. De prijs varieert tussen € 90 en € 250.

AREI keuringsattest elektrische installatie vanaf € 120

Een keuringsattest van de elektrische installatie maakt ook deel uit van de verplichte attesten. Dit is 25 jaar geldig. Richtprijs voor een nieuw keuringsattest elektrische installatie : € 120 - € 215.

Stedenbouwkundig uittreksel vanaf € 25

Tenslotte is er het stedenbouwkundig uittreksel. Dit is in alle gevallen maar 1 jaar geldig, dus de kans is groot dat je dit zal nodig hebben. De aanvraag gebeurt enkel via de gemeente waarin de woning gelegen is. Sommige gemeentes beschikken over een digitaal loket, maar in de meeste gevallen zal je zelf langs moeten gaan. Reken alvast op een levertermijn van 30 dagen. De prijs varieert van gemeente tot gemeente. Reken tussen € 25 en € 250 voor een uittreksel.