In orde te brengen bij verkopen

Wil je jouw woning verkopen of verhuren, dan heb je een aantal documenten nodig. Sommige documenten moet je verplicht kunnen voorleggen bij het ondertekenen van de verkoopakte of de huurovereenkomst. Ook advertenties over de woning moeten verplicht bepaalde informatie bevatten. Hieronder vind je een overzicht van alle attesten, keuringen, vergunningen... die je nodig zal hebben. Documenten die al digitaal beschikbaar zijn, kan je vinden en downloaden in de Woningpas. Voor documenten die nog niet digitaal beschikbaar zijn, vind je hier alvast meer informatie over hoe je ze kunt verkrijgen.

In orde te brengen VOOR het verkopen

Attesten/certificaten Verantwoordelijke Volgende stap
Check opname in lijst beschermde monumenten
Bij aankondiging verkoop
Notaris/makelaar
Asbestattest
Bij overeenkomst (compromis) voor gebouwen ouder dan
bouwjaar 2001. Doe dit eerst.
Eigenaar
Stedenbouwkundig uittreksel
Bij aankondiging verkoop
Eigenaar/makelaar/notaris Bij je gemeente
EPC-attest
Bij aankondiging verkoop
Eigenaar
Check overstromingsgevoeligheid
Bij aankondiging verkoop
Notaris/makelaar

In orde te brengen TIJDENS het verkopen

Attesten/certificaten Verantwoordelijke Volgende stap
Check opname in inventaris onroerend erfgoed
Bij overeenkomst (compromis)
Notaris/makelaar
Conformiteitsattest stookolietank
Bij verkoopsakte (indien tank aanwezig)
Eigenaar
Keuringsattest elektrische installatie
Bij verkoopsakte
Eigenaar
Kadastraal uittreksel
Bij verkoopsakte
Notaris
Postinterventiedossier
Bij verkoopsakte
Eigenaar Architect
Bodemattest
Bij overeenkomst (compromis)
Eigenaar