Welk type beschermde monumenten bestaan er?

Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten:

  • beschermd monument (geklasseerd)
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd cultuurhistorisch landschap
  • beschermde archeologische site
Als je van plan bent om jouw woning te verkopen, is het belangrijk om de inventaris onroerend erfgoed te raadplegen. Dit is de verantwoordlijkheid van de notaris of de makelaar. Een raadpleging is gratis en kan eenvoudig via deze link.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is de nieuwste toevoeging aan het lijstje verplichte attesten die moeten kunnen voorgelegd worden bij de verkoop van een woning in Vlaanderen. Het werd verplicht op 23 november 2022, maar enkel voor woningen (huizen en appartementen) waarvan het bouwjaar dateert van voor 2001. Het zorgt er voor dat de toekomstige koper van de woning weet welke materialen in de woning asbest bevatten, wat er te doen staat om de woning asbestveilig te maken én om de kosten die eraan verbonden zijn in te schatten. Er zijn echter geen verwijderverplichtingen verbonden aan een asbestattest dat de aanwezigheid van asbest aangeeft, noch voor de verkoper noch voor de koper.

Wat is het stedenbouwkundig uittreksel?

Het stedenbouwkundig uittreksel is een overzicht van informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Het is verbonden aan de woning en wordt steeds uitgegeven door de gemeente, die het overzicht ophaalt uit het vergunningen- en het plannenregister. Het uittreksel dient om jouw stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de toekomstige koper van jouw woning. Zonder dit attest kan je jouw woning dus niet verkopen. Je moet over een geldig stedenbouwkundig uittreksel beschikken bij aankondiging van de verkoop van jouw woning. Je mag rekenen op een levertermijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Wat is het EPC attest?

Het EPC attest of energieprestatiecertificaat is een inschatting van het jaarlijkse energieverbruik van een woning, uitgedrukt in kWh/m². Het aantal kWh/m² wordt naar een visuele schaal herleid voor een eenvoudigere leesbaarheid. Die schaal vormt het bekende kleurrijke energielabel dat gaat van het donkergroene A+ (zuinigste) tot het rode F (minst zuinige). Het certificaat blijft 10 jaar geldig. De mediaanwaarde in Vlaanderen komt overeen met het label D.

Moet ik overstromingsgevoeligheid van mijn woning aangeven?

Ja. Je bent als verkoper of verhuurder verplicht om potentiële huurders of kopers te informeren als jouw woning of grond in een in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt of in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Je bent hier zelf niet voor verantwoordelijk, maar wel jouw notaris of makelaar. Je mag het zelf natuurlijk altijd wel (gratis) checken. Via deze link, kan je informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken.

Hoe kan ik nagaan of mijn woning opgenomen is in de inventaris onroerend erfgoed?

Heel eenvoudig. Ga naar deze link en je kan zelf gratis checken. Deze check is echter jouw verantwoordelijkheid niet. De check van de opname in het inventaris onroerend erfgoed, wordt normaalgezien gedaan door jouw makelaar of notaris. Deze check moet ten laatste gedaan zijn wanneer de overeenkomst of compromis getekend wordt.

Is een conformiteitsattest stookolietank verplicht?

Ja, maar in principe heb je dit al als je jouw stookolietank onderhouden hebt zoals het hoort. Mocht je toch bijvoorbeeld een oude of niet-onderhouden stookolietank hebben en daardoor niet over een geldig bewijs van de staat van de tank beschikken, zal je er een moeten laten opmaken door een milieudeskundige. Reken op een kost tussen € 95 en € 160. Hier is de volledige lijst milieudeskundigen in Vlaanderen.

Hoe lang is het keuringsattest van en elektrische installatie geldig?

De geldigheidsduur van een AREI elektriciteit keuringsattest is 25 jaar. Je hebt een geldig keuringsattest nodig om jouw woning te kunnen verkopen. Enkel een erkend controleorganisme kan dit keuringsattest uitreiken. Hier vind je de volledige lijst controleorganismen elektrische installaties in Vlaanderen. Reken op een kost tussen € 120 en € 250 voor de aflevering van je keuringsattest.

Wat is het kadastraal uittreksel?

Een kadastraal uittreksel is een verplicht voor te leggen uittreksel bij verkoop van een woning, maar het is wel volledig gratis. Tenminste, als de aanvraag online via MinFin gebeurt en je geen papieren versie per post nodig hebt. In dat laatste geval kost de afgifte van het uittreksel € 20. Het uittreksel bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens. Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen.

Waneer heb je een postinterventiedossier nodig?

Het postinterventiedossier of PID moet enkel verplicht voorgelegd worden voor een woning waarvan de bouw of de verbouwing dateert van na 1 mei 2001. Het PID hoort bij een gebouw gedurende de hele levensduur van het gebouw. In principe zou je hierover moeten beschikken. Als dat niet het geval zal je een PID moeten laten opstellen door bv een architect. De prijs varieert tussen € 400 en € 1000.

Wat is het bodemattest?

Het bodemattest beschrijft de "gezondheid" van het terrein waarop jouw woning gebouwd is. Het werd in het leven geroepen om alle risicogronden (vervuilde gronden) in Vlaanderen in kaart te brengen. Als eigenaar heb je een meldingsplicht als jouw terrein een risicogrond is. Zelf ben je niet verplicht om de bodem te (laten) saneren om de verkoop te laten doorgaan. Het bodemattest wordt uitgegeven door OVAM. De kostprijs bedraagt € 50 en in principe is het onbeperkt geldig, tenzij het over een risicogrond gaat.